elutbildning Elsäkerhet vid arbete. Elektriker och fackutbildade. 100% på distans.

Med kursen Elsäkerhet vid arbete läser du helt på distans. Den har kontinuerlig start vilket gör att du kan börja när du vill.

Kursen ger kunskaper om elsäkerhet och farorna med el, samt de lagar, föreskrifter och standarder som reglerar hur arbeten kring elanläggningar ska utföras. Kursen ger dig verktyg att upptäcka eventuella elfaror och bidrar till en tryggare arbetsplats för dig och de omkring dig.
Enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverket ska alla som arbetar där det finns en potentiell elektrisk fara ha utbildning i elsäkerhet samt repetera utbildningen var tredje år.

VAD OMFATTAR utbildningen Elsäkerhet vid arbete?

•  Regler och föreskrifter

•  Mätinstrument och mätsäkerhet

•  Elsäkerhet

•  Kontroll före idrifttagning

•  Vi har tydligt förklarande video-avsnitt på samtliga kursdelar.

•  Kursen är uppdelad i två huvuddelar med varsin tillhörande tenta. Efter en avklarad teoridel gör du tentan i lugn och ro hemma på din egen dator. Du bestämmer själv när du själv vill och kan. Till varje tenta har du tre till fem timmar på dig.

Genomförande/omfattning:
Utbildningen bedrivs enligt ett flexibelt koncept. Det innebär att du som deltagare helt på distans kan kommunicera med våra lärare via vår utbildningsportal, telefon och email m.m.
Teoriprov görs via din dator. Varje huvuddel tentas av för sig och du ska ha godkänt på båda tentorna för att klara kursen.

Denna kurs kräver som förkunskap att du har erfarenhet av elanläggningar. Den riktar sig till dig som är elektriker, fackkunnig inom el, eller som regelbundet arbetar med el-underhåll.

Elsäkerhet vid arbete

Skötsel av elanläggningar

1690 sek

Pris. Exkl. moms

Startdatum: Omgående

Kurslängd: Individuell

Utbildningsort: Distansutbildning

Utbildningsforum: E-learning

intresseanmälan

Undrar du över något som rör våra distansutbildningar, vänligen skicka ett mejl så svarar vi på dina frågor.

Intresseanmäl för distansutbildningar elbehörighet
Några av våra storkunder som köper distansutbildningar
Volvo
Tetra Pak
Vattenfall
ABB
LKAB
Trygghetsrådet
Chalmers
Försvarsmakten
SVT
Swedavia
Trygghetsrådet
Chalmers
Försvarsmakten
SVT
Swedavia
Volvo
Tetra Pak
Vattenfall
ABB