BB1 Behörighet. Nuvarande auktorisation b.
Elbehörighet 100% på distans.

Utbildningen för BB1 behörighet (Nuvarande Auktorisation B) läser du 100% på distans. Distansutbildningen har kontinuerlig kursstart vilket gör att du kan hoppa igång när det passar dig bäst.

BB1 behörighet ger dig kunskap i att från ritning- och schemaunderlag utföra elinstallationer som omfattas av BB1 och att även följa rådande säkerhetsföreskrifter. Det ges också fördjupade kunskaper och lagar, förordningar och föreskrifter för elanläggningar, apparater, ledningar och ledningsburna störningar.
Ett annat mål för BB1 behörighet är att ge kunskap i installation, felsökning och underhåll samt kunskaper för gällande miljökrav vid arbeten omfattandes av BB1 behörighet.

Distansutbildningen för BB1 behörighet omfattar:

•  Praktisk Ellära

•  Elkraftteknik

•  Laborationsmoment

•  OBS! Samtliga utbildningsdelar har filmade avsnitt för att tydligt visa hur du beräknar olika uppgifter.

•  När varje teoretisk del är avklarad i BB1 behörighet återstår tentor som du i lugn och ro kan avsluta i ditt hem med hjälp av en dator. Gör det när det passar dig som bäst, 5 timmar har du på dig för varje tenta.

Enligt elsäkerhetsverket omfattas BB1 Behörighet av följande:

Installationsarbeten med systemspänning på högst 1000 V, begränsat till arbete i befintlig gruppledning som innebär:

Uppsättning och flyttning av uttag med tillhörande kablar, ljusarmaturer och installationsströmställare.

Fast anslutning och borttagning av bruksföremål, apparater, maskiner eller annan utrustning med tillhörande indikerings-, säkerhets-, eller styrdon samt anslutning av tillhörande kablar.

I BB1 utbildningen ingår praktisk ellära och elkraftteknik enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄKFS 2017:4)

Genomförande/omfattning:
Distansutbildningen för BB1 behörighet bedrivs enligt ett flexibelt koncept. Det innebär att du som deltagare till största delen kommunicerar med våra lärare via vår utbildningsportal, telefon och email m.m.
Teoriprov görs via din dator efter godkända inlämningsuppgifter.

Det är endast en obligatorisk praktikdag och den görs tillsammans i grupp när du är klar med teorin. Praktikdagen kan genomföras i Göteborg - Stockholm - Malmö och bestäms löpande i det upptagningsområde och nära stad där flest deltagare är klara samtidigt.

bb1 behörighet

auktorisation b

14.900 sek

* Kan delas upp på 12 månader

Startdatum: När det passar dig

Kurslängd: Individuell

Utbildningsort: Distansutbildning

Utbildningsforum: E-learning

Intresseanmälan för bb1 behörighet

Undrar du över något som rör elutbildningen för BB1 behörighet? Vänligen skicka ett mail så återkommer vi till dig.

Varför BB1 behörighet på distans?

full lön under BB1 utbildningen

Kombinera arbete och utbildning för BB1 behörighet, utan inkomstbortfall!

BB1 behörighet från hemmet

Utbilda dig där det passar som bäst, slipp onödiga resor och förlorad tid!

helt i din egna takt

Du bestämmer takten på BB1 utbildningen för att matcha ditt liv.

Riktiga lärare som stöd

Med utbildningen för BB1 Behörighet får du full vägledning av pedagogiska och erfarna lärare inom el, även under kvällar och helger när du har som mest tid för studier. Allt för ett lyckat resultat och BB1 behörighet för dig.

BB1 behörighet, 100% Distans

BB1 utbildningen påbörjar du när det passar dig och du gör det helt och hållet i din takt för att samspela med det vanliga livet. Med en distansutbildning för BB1 behörighet ökar du din frihet och slipper vara låst vid fasta lektioner och tider.

Några av våra storkunder som köper distansutbildningar
Volvo
Tetra Pak
Vattenfall
ABB
LKAB
Trygghetsrådet
Chalmers
Försvarsmakten
SVT
Swedavia
Trygghetsrådet
Chalmers
Försvarsmakten
SVT
Swedavia
Volvo
Tetra Pak
Vattenfall
ABB