Elutbildning Auktorisation AL. Tidigare allmän behörighet el och ABL Behörighet. 100% på distans

Bli auktoriserad elinstallatör — lågspänning

Med Auktorisation AL (Allmän behörighet el) har du rätt att som auktoriserad elinstallatör att själv utföra elinstallationer i alla typer av elanläggningar upp till 1000V. Du har även rätt att starta ditt eget elföretag och utföra eltjänster.

KURSDELARNA SOM GER DIG DEN TEORETISKA DELEN TILL AUKTORISATION AL, auktoriserad elinstallatör, tidigare allmän behörighet el och abl behörighet.

Preparandkurs ingår helt kostnadsfritt i din elutbildning. Den är helt frivillig men ger dig möjlighet att repetera t.ex. gymnasiematematik med ett antal TV-avsnitt. Enl. Elsäkerhetsverkets ställda krav läser du följande fyra teoretiska kursdelar för att bli auktoriserad elinstallatör:

•  ”Regler och standarder”. I denna kurs får du lära dig vilka regler och standarder som finns inom elinstallationsområdet och hur du använder dem.

•  ”Elinstallationer i byggnader” med t.ex. ledningsdimensionering av kraft och belysningskablar samt ”kontroll före idrifttagning”.

•  ”Anläggningar för produktion och överföring samt industriella anläggningar”. Elproduktion och elöverföringssystemet från generator till förbrukare.

•  ”Elmaskiner”. Denna delkurs behandlar elmotorer med tillhörande drivsystem samt och transformatorer och du lär dig dimensionera utrustningen efter märkdata.

•  Praktisk laboration under endast en dag. Där gör vi de moment som elsäkerhetsverket föreskriver, t.ex. ”kontroll före idrifttagning” med dokumentation m.m.

OBS! Vi har TV inspelade avsnitt på samtliga kursdelar, t.ex. på all matematik, som visar mycket tydligt och överskådligt hur du räknar på olika uppgifter.

Efter varje avklarad teoridel gör du tentorna i lugn och ro hemma på din egen dator. Du bestämmer själv när du själv vill och kan. Till varje tenta har du tre till fem timmar på dig.

Elutbildning distans med kursen Auktorisation AL ger dig de teoretiska kunskaper som fordras för att erhålla auktorisation och därmed bli auktoriserad elinstalltör för lågspänning och få eget ansvar att utföra elinstallationsarbeten upp till 1000V. Efter genomförd och godkänd kurs ansöker man direkt hos Elsäkerhetsverket som utfärdar din Auktorisation AL (Allmän behörighet el / ABL behörighet). Denna ger dig bland annat möjlighet att starta eget och att kunna arbeta som elinstallatör för regelefterlevnad på elföretag och andra företag/organisationer där det utförs elinstallationsarbeten. Detta gör dig mycket attraktiv på arbetsmarknaden.

FÖRKUNSKAPER

För Auktorisation AL rekommenderas godkänt gymnasium med elprogrammet eller liknande som t.ex. BB1 eller den äldre utbildningen kallad el-tele.

Längre praktisk arbetserfarenhet som elinstallatör väger upp mycket av ev. avsaknad av nyare teoretiska förkunskaper.

Kunskapskrav för den praktiska delen vid ansökan hos Elsäkerhetsverket av Auktorisation AL

Kontakta oss gärna för en genomgång av din bakgrund och förutsättningar för ett lyckat studieresultat mot målet att bli auktoriserad elinstallatör.

Genomförande/omfattning:
Utbildningen bedrivs enligt ett flexibelt koncept. Det innebär att du som deltagare till största delen kommunicerar med våra lärare via vår utbildningsportal, telefon och email m.m.
Teoriprov görs via din dator efter godkända inlämningsuppgifter.

Det är endast en obligatorisk praktikdag och den görs tillsammans i grupp när du är klar med teorin. Denna dag bestäms löpande med ett deltagarantal om minimum 8 st. Praktikdagen kan genomföras i Göteborg - Stockholm och bestäms löpande i det upptagningsområde och nära stad där flest deltagare är klara samtidigt.

KURSLÄNGD

Du läser helt i din egen takt och normaltiden för att bli klar om du sätter av två kvällar i veckan, ligger på ca 5 månader för att bli auktoriserad elinstallatör. Maxtiden är två år inom den betalda kursavgiften.Tiden går sedan att förlänga ytterligare mot en avgift på 30% av kursavgiften.

Om du skulle bli sjuk pausar vi din utbildningstid vid uppvisande av giltigt läkarintyg, vi kan även pausa din eventuella delbetalning under en månad om du valt detta alternativ.

Delbetala: Kursavgiften 29.800 kr kan delas upp på 15 månader.
Vid anmälan faktureras 6000 kr och därefter 1587 kr i månaden vid 15 tillfällen (exkl. moms) Det utgår ingen ränta eller andra avgifter. Du har två år på dig att genomföra kursen. Möjlighet finns att mot en avgift på 30% av kursavgiften förlänga studietiden med ett år.

auktorisation al

allmän behörighet | ABL

29.800 sek

Kan delas upp på 15 månader

Startdatum: När det passar dig

Kurslängd: Individuell

Utbildningsort: Distansutbildning

Utbildningsforum: E-learning

intresseanmälan

Undrar du över något som rör våra distansutbildningar, vänligen skicka ett mejl så svarar vi på dina frågor.

Intresseanmäl för distansutbildningar elbehörighet
Några av våra storkunder som köper distansutbildningar
Volvo
Tetra Pak
Vattenfall
ABB
LKAB
Trygghetsrådet
Chalmers
Försvarsmakten
SVT
Swedavia
Trygghetsrådet
Chalmers
Försvarsmakten
SVT
Swedavia
Volvo
Tetra Pak
Vattenfall
ABB