KURS ALLMÄN BEHÖRIGHET Auktorisation AL  100% på distans

Med allmän elbehörighet Auktorisation AL har du rätt att som elinstallatör själv utföra eller ansvara för annan yrkesmans elinstallationer i alla typer av el- anläggningar upp till 1000V. Du har även rätt att starta ditt eget elföretag och utföra eltjänster.

KURSDELARNA SOM GER DIG DEN TEORETISKA DELEN TILL ALLMÄNBEHÖRIGHET ”AUKTORISATION AL”

Preparandkurs ingår helt kostnadsfritt i din kurs, där du frivilligt har möjlighet att repetera tex. gymnasiematematik med ett antal TV-avsnitt. Du läser följande fyra teoretiska kurdelar enl. Elsäkerhetsverkets ställda krav:

•  ”Regler och standarder”. I denna kurs får du lära dig vilka regler och standarder som finns inom elinstallationsområdet och hur du använder dem.

•  ”Elinstallationer i byggnader” med tex. ledningsdimensionering av kraft och belysningskablar samt ”kontroll före idrifttagning”.

•  ”Anläggningar för produktion och överföring samt industriella anläggningar”

•  ”Elmaskiner” Här går vi igenom elmotorer och transformatorer och du lär dig dimensionera utrustningen efter märkdata.

•  Praktisk laboration under endast en dag, där vi gör de moment som elsäkerhetsverket föreskriver, tex. ”kontroll före idrifttagning” med dokumentation mm.

OBS! Vi har TV inspelade avsnitt på samtliga kursdelar tex. på all matematik som visar mycket tydligt och överskådligt hur du räknar på olika uppgifter.

Du gör dina tentor på din dator hemifrån efter var och en avklarad teoridel när du själv vill och kan, och har fyra timmar i lugn och ro framför dig.

Elutbildning distans med kursen ”Auktorisation AL” ger dig de teoretiska kunskaper som fordras för att erhålla behörighet och att utföra elinstallationsarbeten upp till 1000V. Efter genomförd och godkänd kurs ansöker man direkt hos El-säkerhetsverket som utfärdar din allmänna behörighet Auktorisation AL som krävs för att vara behörig elektriker. Allmän behörighet el ger dig bland annat möjlighet att starta eget och att kunna arbeta som ansvarig behörig elektriker på arbetsplatser samt större elföretag, vilket gör dig mycket attraktiv på arbetsmarknaden.

FÖRKUNSKAPER

För Allmän behörighet Auktorisation AL rekommenderas elprogrammet med godkänt gymnasium eller liknande som tex. BB1 eller den äldre utbildningen kallad el-tele.

Längre praktisk arbetserfarenhet som elinstallatör väger upp mycket av ev. avsaknad av nyare teoretiska förkunskaper.

Kontakta oss gärna för en genomgång av din bakgrund och förutsättningar för ett lyckat studieresultat.

Genomförande/omfattning Utbildningen bedrivs enligt ett flexibelt koncept. Det innebär att du som deltagare till största delen kommunicerar med våra lärare via vår utbildningsportal, telefon och email mm.
Teoriprov görs via din dator efter godkända inlämningsuppgifter.
Det är endast en obligatorisk praktikdag och den görs i grupp, denna dag bestäms  löpande med ett deltagarantal om  minimum 6 st. som då görs i Göteborg - Stockholm - Malmö.

KURSLÄNGD

Du läser helt i din egen takt och normaltiden att bli klar om du sätter av två kvällar i veckan, ligger på ca 5 månader. Maxtiden är två år inom den betalda kursavgiften.Tiden går sedan att förlänga ytterligare mot en avgift på 30% av kursavgiften.

Delbetala: Kursavgiften 29.800 kan delas upp på 15 månader.
Vid anmälan faktureras 6000 kr och därefter 1587 kr i månaden vid 15 tillfällen (exkl.moms) Det utgår ingen ränta eller andra avgifter. Du har två år på dig att genomföra kursen,möjlighet finns att mot en avgift på 30% av kursavgiften förlänga studietiden med ett år. Vid full betalning av hela kursavgiften vid starttillfället utgår en rabatt om 1 000:- inkl. moms.

Allmän Behörighet

Auktorisation AL

29.800 sek

* Kan delas upp på 15 månader

Startdatum: Omgående

* Kurslängd: Individuell

Utbildningsort: Distans

Utbildningsforum: E-learning

intresseanmälan

Undrar du över något som rör våra utbildningar? Vänligen skicka ett mejl så svarar vi på dina frågor.

Några av våra stor-kunder som köper distansutbildningar
Volvo
Tetra Pak
Vattenfall
ABB
LKAB
Trygghetsrådet
Chalmers
Försvarsmakten
SVT
Swedavia
Caverion
Sjöfartsverket
Kustbevakningen
HSB
Bravida