Kurs allmän behörighet 100% på distans

Elutbildning distans med allmän elbehörighet ”Auktorisation AL” har du rätt att som elinstallatör själv utföra eller ansvara för annan yrkesmans elinstallationer i alla typer av el- anläggningar. Du har även rätt att starta ditt eget elföretag och utföra eltjänster.'

UTBILDNINGSMÅL ”AUKTORISATION AL”

Kurserna ger dig de teoretiska kunskaper som fordras för att erhålla behörighet och att utföra elinstallationsarbeten. Efter genomförd och godkänd kurs ansöker man direkt hos El-säkerhetsverket som utfärdar din allmänna behörighet som krävs för att vara behörig elektriker. Allmänbehörighet el ger dig bland annat möjlighet att starta eget och att kunna arbeta som ansvarig behörig elektriker på arbetsplatser samt större elföretag vilket gör dig mycket attraktiv på arbetsmarknaden.

FÖRKUNSKAPER

För Allmän behörighet el Auktorisation AL krävs tex. Elprogammet med godkända betyg, eller tidigare BB1 eller liknande utbildning som tex. den äldre elutbildningen El-tele mm.

KURSTIDER

Du läser helt i din egen takt, men sätter du av tex. två kvällar i veckan ligger genomsitts-deltagaren på ca. 5 månader. Du har två år på dig inom den betalda kursavgiften och det går att förlänga ytterligare ett år.

Delbetala: Kursavgiften 29.800 kan delas upp på 15 månader.
Vid anmälan faktureras 6000 kr och därefter 1587 kr i månaden vid 15 tillfällen (exkl.moms) Du har två år på dig att genomföra kursen, efter det har du möjlighet att mot en avgift på 30% av kursavgiften förlänga studietiden med ett år i taget. Vid full betalning av hela kursavgiften vid starttillfället utgår en rabatt om 1 000:- inkl. moms.

KURSDELARNA SOM GER DIG DEN TEORETISKA BEHÖRIGHETEN I ALLMÄNBEHÖRIGHET ”AUKTORISATION AL”

Preparandkurs ingår helt kostnadsfritt i din kurs, där du frivilligt har möjlighet att repetera tex. gymnasiematematik med ett antal TV-avsnitt. Du läser följande fyra teoretiska kurdelar enl. Elsäkerhetsverkets senast gällande krav:

•  ”Regler och standarder”. I denna kurs får du lära dig vilka regler och standarder som finns inom elinstallationsområdet och hur du använder dem.

•  ”Elinstallationer i byggnader” med tex. ledningsdimensionering av kraft och belysningskablar samt ”kontroll före idrifttagning”.

•  ”Anläggningar för produktion och överföring samt industriella anläggningar”

•  ”Elmaskiner” Här går vi igenom elmotorer och transformatorer och du lär dig dimensionera utrustningen efter märkdata.

•  Praktisk laboration under endast en dag, där vi gör de moment som elsäkerhetsverket föreskriver, tex. ”kontroll före idrifttagning” med dokumentation mm.

OBS! Vi har TV inspelade avsnitt på samtliga kursdelar tex. på all matematik som visar mycket tydligt och överskådligt hur du räknar på olika uppgifter.

auktorisation al

allmän behörighet | ABL

29.800 sek

* Kan delas upp på 15 månader

Startdatum: Omgående

* Kurslängd: Individuell

Utbildningsort: Distansutbildning

Utbildningsforum: E-learning

intresseanmälan

Undrar du över något som rör våra distansutbildningar, Vänligen skicka ett mejl så svarar vi på dina frågor.

Intresseanmäl för distansutbildningar elbehörighet

KURS BEGRÄNSAD BEHÖRIGHET AUKTORISATION B

Elutbildning distans med Begränsad behörighet ”Auktorisation B” läser du helt på distans med endast en obligatorisk labb.dag.

Kursen ger färdigheter i att från ritning- och schemaunderlag utföra de installationer som omfattas av begränsad behörighet Auktorisation B, samt i att följa gällande säkerhetsföreskrifter. Kursen skall också ge fördjupade kunskaper om föreskrifter, lagar och förordningar som gäller för elanläggningar, elektriska apparater, bruksföremål och ledningar samt kunskap om ledningsburna störningar.
Ytterligare mål för kursen är att ge kunskaper i installation, felsökning och underhåll av elutrustningar samt i att ge en orientering om miljökraven vid de elarbeten som omfattas av BB1- behörigheten.

VAD OMFATTAR ”AUKTORISATION B” ?

Vissa elinstallationsarbeten på anläggning med systemspänning på högst 1000 V. Uppsättning och flyttning i befintlig gruppledning av enstaka ljusarmatur, installationsströmställare och uttag med tillhörande kablar samt fast anslutning och losskoppling av maskin, apparat, bruksföremål eller annan anordning med tillhörande styr- ,regler-, säkerhets- och indikeringsdon samt förläggning och anslutning av kablar tillhörande donen. I kursplanen ingår praktisk ellära och elkraftteknik enligt elsäkerhetsverket ELSÄK FS 2017

auktorisation b

begränsad behörighet | bb1

9.800 sek

* Kan delas upp på 3 månader

Startdatum: Omgående

* Kurslängd: Individuell

Utbildningsort: Distansutbildning

Utbildningsforum: E-learning

Några av våra storkunder som köper distansutbildningar
Volvo
Tetra Pak
Vattenfall
ABB
LKAB
Trygghetsrådet
Chalmers
Försvarsmakten
SVT
Swedavia
Caverion
Sjöfartsverket
Kustbevakningen
HSB
Bravida
Distansia - Distansutbildningar för Auktorisation AL och Auktorisation B