Nytt läromedel om mätinstrumentteknik

2019-03-13

Vi har nu lagt till ett nytt läromedelsavsnitt om Mätinstrumentteknik under kursrubriken Repetition.

Det ingår inte i kursplanerna för Auktorisation AL men ingår i de gymnasiekurser som egentligen är förkunskapskrav för studierna till denna utbildning.
Dessutom är det nödvändigt för en auktoriserad installatör att kunna välja rätt mätinstrument för varje mätning, mäta rätt, tolka sina mätningar och bedöma hur rätt eller fel de uppmätta värdena är.
Har man inte dessa kunskaper så är det väldigt lämpligt att gå igenom detta avsnitt trots att det inte är obligatoriskt enligt kursplanerna.

Vi har här försökt att ta upp olika instrumenttyper och beskriva dem utifrån deras egenskaper och noggrannhet. Ibland har vi även tagit med lite om deras uppbyggnad för att ge större förståelse för dem.
Alla mätningar ger alltid mer eller mindre mätfel.
Syftet med mätteknikavsnittet är därför att lära grunderna för att kunna välja rätt instrument för varje mätning.
Med fel instrumenttyp för en viss mätning kan resultatet bli väldigt fel även om själva instrumentet har en mycket hög noggrannhet.
Det går alltså inte att alltid välja ”det gamla vanliga universalinstrumentet” till alla mätningar även om det i sig är aldrig så noggrant och bra. Det kan ibland bli väldigt fel mätresultat och därmed stora kostnader och t.o.m. farligt.

Till avsnittet hör även övningsuppgifter med tillhörande svar och lösningar.
Liksom för de övriga repetitionsavsnitten finns inga tentor och de betygssätts inte heller men de ger ändå kunskaper som kan vara bra att ha.

Distansutbildningar

auktorisation al

29.800 sek

* Kan delas upp på 15 månader

Startdatum: Omgående

* Kurslängd: Individuell

auktorisation b

9.800 sek

* Kan delas upp på 3 månader

Startdatum: Omgående

* Kurslängd: Individuell

Några av våra storkunder som köper distansutbildningar
Volvo
Tetra Pak
Vattenfall
ABB
LKAB
Trygghetsrådet
Chalmers
Försvarsmakten
SVT
Swedavia
Trygghetsrådet
Chalmers
Försvarsmakten
SVT
Swedavia
Caverion
Sjöfartsverket
Kustbevakningen